Voorwaarden Sponsoring


Op alle aanvragen voor sponsoring door Royal Canin Nederland zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

 1. Royal Canin sponsort uitsluitend evenementen die:
  1. plaatsvinden in Nederland;
  2. in het teken staan van kat en/of hond
  3. verlopen volgens de Nederlandse wetgeving, diervriendelijk zijn en waarbij de gezondheid van de dieren voorop staat.
    
 2. Vanuit het Royal Canin Dierenwelzijnsbeleid initieert, ondersteunt of sponsort Royal Canin geen onderzoek waarbij dieren op eniger wijze schade wordt berokkend. Dit beleid is ook van toepassing op door Royal Canin gesponsorde activiteiten en/of evenementen. Alle activiteiten waarbij dieren de kans lopen in hun gezondheid of welzijn geschaad te worden, zijn vanuit dit beleid strikt verboden op door Royal Canin gesponsorde activiteiten en/of evenementen.
   
 3. Royal Canin Nederland B.V. is voor dit evenement exclusieve sponsor als zijnde honden- en kattenvoedingsfabrikant.
   
 4. Op alle markante plaatsen, zoals bij de ingang, uitgang, prijzentafel en parkeerterrein zal door Royal Canin beschikbaar gesteld promotiemateriaal (spandoeken, vlaggen) herkenbaar geplaatst worden. 
   
 5. In het programmaboekje van het gesponsorde evenement wordt Royal Canin Nederland B.V. met naam en logo vernoemd als hoofdsponsor. Op de achterzijde van het programmaboekje wordt 1 pagina voor een advertentie vrijgehouden. Eén programmaboekje wordt opgestuurd naar Royal Canin Nederland B.V. als bewijsexemplaar.
   
 6. Bij het verspreiden van communicatieuitingen (zoals persberichten, informatie op websites etc.) zal de organisatie vermelden dat Royal Canin hoofdsponsor is van dit evenement. Van alle communicatieuitingen wordt één exemplaar opgestuurd naar Royal Canin Nederland B.V. Indien de organisatie communiceert via de media, zal het hoofdsponsorschap eveneens vermeld worden.
   
 7. De organisatie heeft als taak er zorg voor te dragen dat het deelnemersnummer met logo van Royal Canin duidelijk leesbaar wordt gedragen, dat de gewonnen prijzen uitgereikt worden en dat mogelijke proefverpakkingen of folders worden verspreid onder alle deelnemers.
   
 8. Sponsoraanvragen in financiële zin worden niet gehonoreerd.
   
 9. Sponsoraanvragen dienen te worden aangevraagd via het door Royal Canin beschikbaar gestelde digitale formulier
   
 10. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht of uw aanvraag gehonoreerd kan worden en zo ja, met een overzicht van de door Royal Canin ter beschikking gestelde materialen.
   
 11. Aanvragen voor sponsoring die korter dan 6 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend, worden niet gehonoreerd.
   
 12. Sponsorpakketten worden door Royal Canin uitsluitend afgeleverd op maandag t/m vrijdag. De werkelijk dag van aflevering kan afwijken van de aangevraagde voorkeursdatum voor aflevering.
   
 13. Beide partijen behouden zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien bij één van de partijen een voor de andere partij ongewenste situatie ontstaat zoals bestuurlijke en/of bedrijfstechnische problemen of negatieve publiciteit.
   
 14. Indien na afloop blijkt dat de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, dan zullen nieuwe sponsoraanvragen in de toekomst niet meer worden gehonoreerd.

Royal Canin Nederland B.V.
Maart 2017


 Welke initiatieven sponsort Royal Canin?

 • Rasverenigingen
 • Hondenshows en kattenshows
 • Hondensport
 • Kynologenclubs en hondenscholen
 • Assistentenhonden

Aanvragen die hier niet onder vallen, ofkorter dan 6 weken vóór het evenement worden ingediend, evenals financiële sponsoraanvragen, kunnen we niet honoreren.